CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám o poskytnutí níže uvedených informací souvisejících s auditem, provedeným ve společnosti ČEZ, a.s., jehož výsledky má mít  Ministerstvo financí k dispozici:

 1. Kdo byl zadavatelem provedení auditu zakázek, zadaných společností ČEZ, a.s. společnosti Škoda Holding, a.s., resp. obchodním společnostem, které jsou nebo byly součástí tohoto holdingu (především společnosti Škoda Power s.r.o, Škoda Transportation, a.s., Škoda Electric, a.s., Škoda Vagonka a.s., Škoda Investment, a.s. a další)?
 2. Kdy byl audit zakázek, uvedený v otázce č. 1, zahájen a kdy byl tento audit ukončen?
 3. Komu, tedy jaké fyzické nebo právnické osobě, byl audit zakázek, uvedený v otázce č. 1, zadán a na základě jakých kritérií byla tato osoba zadavatelem auditu vybrána, aby provedla výše zmíněný audit zakázek?
 4. Jak znělo zadání auditu zakázek, uvedeného v otázce č. 1? V odpovědi, prosím, poskytněte kopii tohoto zadání.
 5. Které konkrétní zakázky měly být prověřovány v auditu, uvedeném v otázce č. 1?  V odpovědi, prosím, uveďte ke každé zakázce následující údaje:
   - kdy byla zakázka zadána
   - kým byla zakázka zadána
   - komu byla zakázka zadána
   - co bylo předmětem zakázky
   - jaká byla hodnota zakázky (postačí řádově v tisících Kč)
 6. Jaké jsou výsledky auditu, uvedeného v otázce č. 1? V odpovědi, prosím, poskytněte elektronickou kopii všech výsledků auditu.

Odpověď:

Dne 27. ledna 2012 Ministerstvo financí obdrželo Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K jednotlivým dotazům, týkajících se poskytnutí informací souvisejících s auditem provedeným ve spol. ČEZ, a.s. jehož výsledky má mít Ministerstvo financí k dispozici, Vám sděluji následující :

Ministerstvo financí ČR odkazuje v souladu s §6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na tiskovou zprávu ČEZ, a. s. "Interní audit prověřil zakázky Škoda Plzeň ti, zveřejněnou na internetových stránkách této společnosti
http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/3632.html  spolu s prezentací "Ověření vztahů vůči Škoda Power“

Ministerstvo financí ČR nedisponuje žádnými dalšími informacemi o auditu nad rámec informací zveřejněných na shora uvedeném odkazu.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.