CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám Ministerstvo financí, Odbor Příprava privatizace majetku státu, o poskytnutí informací ve smyslu § 4 výše uvedeného právního předpisu, konkrétně žádám o poskytnutí následujícího dokumentu:

Privatizační projekt č. 40173, na základě kterého bylo v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb.,  o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, převedeno vlastnictví k privatizované jednotce - malé vodní elektrárně Modřany nacházející se na 62,209 říčním km řeky Vltavy     na levém břehu jezu Modřany v katastrálním území č. 729248 Lahovice.

Odpověď:

Dopisem ze dne 18. ledna 2012  jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádal Ministerstvo financí o zaslání privatizačního projektu č. 40173,  podle kterého byla  privatizována Malá vodní elektrárna Modřany jako část Českých energetických závodů, s.p. Praha.

Na základě Vaší žádosti Vám v příloze tento privatizační projekt zasílám.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář