CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve  znění pozdějších předpisů, žádám o následující informace:

  1. počet státních podniků, ke kterým plní Vaše ministerstvo funkci  zakladatele
  2. seznam těchto podniků s vyznačením, které z nich jsou v likvidaci a na  základě jakého zákona jsou nebo se má za to, že jsou založeny tj. (zákon č.  111/1990 Sb., o státním podniku nebo zákon č. 77/1997 Sb., o státním  podniku).

Odpověď:

Ministerstvo financí plní roli zakladatele dvou státních podniků. Jedná se o tyto podniky:

  1. STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, IČ 00001279, působící v režimu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění.
  2. Česká státní spořitelna, státní podnik „v likvidaci“, IČ 00006726, působící v režimu zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku  (zrušen pro ČR 1. 7. 1997).

Pro úplnost dodávám, že do působnosti Ministerstva financí náleží rovněž  státní peněžní ústav Konsolidačí banka, s.p.ú. v likvidaci, IČ 15273393, která byla založena v roce 1991 Federálním ministerstvem financí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář