CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

  • Kolik výherních hracích přístrojů (dále jen VHP) bylo povolených podle § 18, odst. 1 zákona č. 202/1990 sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, ve všech 399 obcích Olomouckého kraje dle následující tabulky.
  • Jaký finanční obnos byl provozovateli VHP odveden na veřejně prospěšné účely dle tabulky.
  • Kolik celkem obce v Olomouckém kraji vybrali ze všech VHP (dle výrobního čísla) na správním poplatku za povolení VHP, místním poplatku za VHP v letech 2007 – 2011 a kolik byl odvod na státní dozor v letech 2007 – 2011 dle následující tabulky.

Odpověď:

Ad 1) V přiložené tabulce je součet výherních hracích přístrojů povolených Ministerstvem financí v Olomouckém kraji a obcemi v Olomouckém kraji. V posledním sloupci je uveden průměrný počet výherních hracích přístrojů s povolením platným v daném roce. Počty výherních hracích přístrojů povolených obcemi sledujeme od roku 2009. k 1. čtvrtletí k 2. čtvrtletí k 3. čtvrtletí k 4. čtvrtletí celkem:

Rok K 1. čtvrt. K 2. čtvrt. K 3. čtvrt. K 4. čtvrt. Celkem:
2009 3 104 3 076 2 649 2 495 2 822
2010 2 034 2 111 1 597 1 466 1 800
2011 1 231 1 178 1066 1 060 1 136

Ad 2) Celkový celostátní odvod provozovatelů VHP na veřejně prospěšné účely v mil. Kč je uveden v následující tabulce. Údaj za rok 2011 není znám, data za rok 2011 jsou nyní ve fázi zpracování.

2007 2008 2009 2010
841,7 1 326,5 677,1 423,4

 

Ad 3) Údaje o správních a místních poplatcích v členění podle obcí ani krajů nesledujeme. Odvod na státní dozor není u her definovaných v §2 písmo e) zákona o loteriích není zákonem (ve znění platném do 31.12.2011) předepsán.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář