CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o informace týkající se náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

Z důvodu zpracovávání mé diplomové práce Vás prosím o zodpovězení následujících dotazů:

 1. Jaká byla celková výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2011?
 2. Jaká byla výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2011 u jednotlivých druhů živočichů?
 3. Jaká částka je vyčleněna k úhradě škod podle zákona č. 115/2000 Sb. na rok 2012?

Odpověď:

Odpovídám na Váš dotaz ze dne 12. 2. 2012 týkající se náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 11512000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

Odpovědi na dotazy:

1. Jaká byla celková výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2011?

 • Celková výše skutečně vyplacených náhrad škod za rok 2011 je 61 254552,06 Kč.

2. Jaká byla výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2011 u jednotlivých druhů živočichů?

 • Živočich Vyplacená náhrada škody v r. 2011 v Kč
  Vydra 10 086 986
  Kormorán 40 653 449,06
  Bobr 10 259 996
  Vlk 66 025
  Los 129 416
  Medvěd 0
  Rys 58 680

3. Jaká částka je vyčleněna k úhradě škod podle zákona č. 115/2000 Sb. na rok 2012?

 • Na rok 2012 byla vyčleněna částka ve výši 60,5 mil. Kč.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář