CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám vás Ministerstvo financí ,”dále jen MF “ o tyto informace :

  1. Je možné prověřit na MF některé dle mého názoru vadné výpočty a  postupy pojistného plnění pojišťovnou působící na území ČR ?
  2. Je možné podat na MF podnět k šetření ap. ohledně pravděpodobně  nesprávných finančních transakcí pojišťovnou působící na území ČR ?
  3. Jak MF může prověřit pojišťovnu působící na území ČR ?
  4. Má MF možnost nařídit nebo požádat ČNB o spolupráci nebo o provedení  kontroly v pojišťovně působící na území ČR ?
  5. Můžete mi sdělit jaký by byl nejúčinější postup odborného nesoudního  kontrolního postupu vůči pojišťovně působící na území ČR ?
  6. U jakého orgánu v rámci EU je možné si podat stížnost nebo návrh na  prošetření postupu na pojišťovnu, která v rámci celoevropské působnosti  působí i v ČR ?
  7. Ratifikovala ČR směrnici EU o dohledu nad pojišťovnami a jakou ?
  8. Existuje na MF odbor ap. mající v náplni práce finanční ap. dohled /  dozor ap. nad pojišťovnami působícími na území ČR ?
  9. Je možné od MF získat informace ohledně vrcholných orgánů v rámci EU . pojišťoven působících na území ČR ?

Odpověď:

Dne 1. března 2012 bylo Ministerstvu financí doručeno Vaše podání, ve kterém se dotazujete na některé otázky týkající se dohledu nad pojišťovnami působícími na území České republiky a Evropské unie.

K Vašim dotazům uvádím následující:

1) S účinností od 1. 4. 2006 byl zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, integrován dohled nad finančním trhem v České republice v rámci České národní banky. Ta je tedy orgánem oprávněným prověřit postupy pojišťoven se sídlem na území České republiky.  Pokud by se jednalo o pobočky pojišťoven se sídlem v jiném členském státě EU, Česká národní banka podá podnět k prověření jejich činnosti jejich domovskému orgánu dohledu.

2) Vzhledem k výše uvedenému sděluji, že podnět k prošetření postupu pojišťovny působící na území České republiky je možné podat České národní bance.

3) Činnost pojišťovny se sídlem v České republice může prověřit jen Česká národní banka. Přitom postupuje podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V případě dohledu na místě dále postupuje podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

4) Vzhledem k tomu, že dohled nad pojišťovnami se sídlem v ČR vykonává Česká národní banka, Ministerstvo financí jí nemůže výkon tohoto dohledu nařídit. Může jen dát podnět k prověření činnosti určité pojišťovny.

5) Nejúčinnějším postupem je obrátit se s podnětem na Českou národní banku.

6) Na úrovni Evropské unie neexistuje orgán, na který by se se svými podněty ohledně činnosti konkrétních pojišťoven mohla obracet veřejnost. Je tedy potřeba se vždy obrátit na dohledový orgán ve státě sídla určité pojišťovny. V případě pojišťovny se sídlem v České republice, byť by byla dceřinou společností pojišťovny se sídlem v jiném členském státě, je potřeba se obracet na Českou národní banku.

7) Česká republika je jako členský stát Evropské unie automaticky vázána všemi směrnicemi, resp. všemi legislativními akty, přijatými evropskými institucemi. Není tedy zapotřebí žádného zvláštního ratifikačního procesu. Seznam směrnic vztahujících se k oblasti pojišťovnictví, najdete na Pojišťovnictví.

8) Jak už bylo výše uvedeno, dohled nad pojišťovnami se sídlem v České republice vykonává Česká národní banka. Ministerstvo financí v oblasti pojišťovnictví vypracovává návrhy legislativních aktů.

9) Ministerstvo financí nemá uvedené informace k dispozici.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.