CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě  zákona č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o:
 

  1. Zaslání „Koncepce dalšího postupu při převodu  bytových domů z majetku státu na jiné osoby podle zákona č.  92/1991 Sb.,o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů“, která je výsledkem jednání Evropské komise a MF ČR a dále  všech dokumentů s tím souvisejících.
  2. Zaslání dalších  materiálů, informací či pravidel, která upravují nakládání s bytovým fondem v té době  ve vlastnictví OKD, a.s. IČ 00002593. (dříve OKD, s.p., nyní RPG Byty s.r.o. IČ 27769127), jsou-li takové materiály, informace nebo pravidla k dispozici. 

Žádám, aby dokumenty byly úplné a především, aby  absencí  jakékoliv informace nájemci bytů, kterých se Koncepce týká,  resp. nájemci bytového fondu OKD, a.s. nebyli  poškozeni.

Přílohou žádosti je Ministerstvem financí zveřejněná tisková zpráva z 11. 5. 2005.

Odpověď:

Vaší žádosti podle bodu 1) vyhovuji a v příloze tohoto dopisu zasílám požadované dokumenty, a sice Usnesení vlády č. 1313 ze dne 12.10.2005 vč.přílohy (4 strany), informaci pro členy vlády o pracovním jednání se zástupci EK ze dne 21. 9.2005 (8 stran), podklady pro schůzi vlády ze dne 20. 7.2005 (18 stran) a podklady pro schůzi vlády ze září 2005 (7 stran). K Vaši žádosti podle bodu 2) sděluji, že Ministerstvo financí nemá takové materiály, informace nebo pravidla k dispozici.

Dále mi dovolte Vás upozornit, že podklady požadované pod bodem 1) nemají věcnou souvislost s privatizací  OKD, a.s. a s nakládáním s příslušným bytovým fondem. Předmětem privatizace v případě OKD, a.s. byly pouze akcie akciové společnosti. Akciová společnost nevznikla na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář