CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádáme Vás o podání informace z jakého důvodu nebyla schválena výjimka na přímý prodej majetku dle § 47b, odst.1, zákona č. 92/1991 Sb. v jeho platném znění, která k vám byla zaslána ke schválení již 16.5.2011.

Jedná se o majetek Východočeských energetických závodů, st. podnik v likvidaci –likvidátorka ing. Drahoslava Pospíšilová .

» Pozemek - st. parcela č. 4527, o výměře 302 m2, zastavěná plocha a nádvoří, stavba LV 7086,

» Pozemek - parcela č. 4042, o výměře 3 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

» Pozemek - parcela č. 3119/49, o výměre 904 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

» Spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 na pozemku-parcele č. 3119/50, o výměře 88 m2, ostatní plocha, manipulační plocha.

Jako vlastníci bytového domu čp. 1959 na pozemku st. 4257 a 4042 jednáme s likvidátorkou Ing. Pospíšilovou o koupi uvedených pozemků již několik let a, bohužel, nyní se realizace prodeje již skoro rok zdržela neschválením výjimky Vaším ministerstvem. Pro naše bytové družstvo se jedná o značně velkou částku, kterou musíme mít připravenou ke koupi těchto pozemků, a proto v domě provádíme jen nejnutnější údržbu, což není možné takto řešit do nekonečna.

Odpověď:

K Vašemu písemnému podání ze dne 2. dubna  2012, kterým žádáte  o poskytnutí  informací  ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci stanoviska Ministerstva financí k žádosti likvidátorky Východočeských energetických závodů, státního podniku v likvidaci, o udělení souhlasu s přímým prodejem nemovitého majetku v k.ú. Havlíčkův Brod Bytovému družstvu Zahradní 1959, Havlíčkův Brod, podáváme následující vyjádření.

Ministerstvo financí v uplynulém období připravovalo novou koncepci postupu při ukončování likvidace státních podniků. Z tohoto důvodu byl proces vyřizování žádostí likvidátorů podle § 47b odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, dočasně pozastaven.

V současné době jsou již  práce na nové koncepci ukončeny. Vydání stanoviska k žádosti likvidátorky   zmíněného   podniku   o  souhlas  s   přímým   prodejem   předmětného   majetku (pozemky p.č. st. 4527, p.č. 3119/49, p.č. 4042 a ideální 1/2 pozemku p.č. 3119/50, vše v k.ú. Havlíčkův Brod), včetně jeho expedice do datové schránky podniku, lze očekávat v termínu  do 30.  dubna  2012. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.