CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádost o poskytnutí výpisu z evidence majetku státu v oblasti vodního díla vlastněného státem na území Jihočeského kraje.

Odpověď:

Obrátil jste se na Ministerstvo financí se žádostí o poskytnutí výpisu z evidence majetku státu v oblasti vodního díla vlastněného státem na území Jihočeského kraje.

V této souvislosti Vám v příloze zasílám Přehled majetkových účastí ČR-MF  ke dni 31.3.2012 (dále jen „přehled“). Tento přehled je měsíčně aktualizován a je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí v sekci Veřejné finance - Hospodaření s majetkem státu - Majetkové účasti Ministerstva financí. Jak vyplývá z výše zmíněného přehledu, nemá Ministerstvo financí v portfoliu majetkových účastí žádné společnosti z oblasti vodních děl, s výjimkou několika minoritních podílů (1 kus akcie) v akciových společnostech Vodovody a kanalizace.

Ve věci evidence majetku státu v oblasti vodního díla vlastněného státem na území Jihočeského kraje doporučuji kontaktovat Ministerstvo zemědělství ČR (Těšnov 65/17, 110 00  Praha 1), případně Pozemkový fond České republiky (Husinecká 1024/11a,  130 00  Praha 3).

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář