CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Prosím o sdělení, na koho se lze obrátit ve věci archivovaných privatizačních projektů. (konkrétně se jedná o privatizaci státního podniku Palivový kombinát,  Ústí nad Labem, část jeho privatizovaného majetku uvedenou v privatizačním projektu zpracovaném vedením závodu Tlaková plynárna Ústí nad Labem, který byl schválen Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizací České  republiky dne 10.března 1992, č.j. 40/507/42/92, vedeném pod č.187, včetěn zápisu o předání a převzetí).

Odpověď:

Kopie privatizačního projektu byla poskytnuta.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář