CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám Vás touto cestou o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k problematice starých ekologických zátěží:

  1. Jaký objem finančních prostředků byl dosud vynaložen na odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v celé ČR (včetně zakázek realizovaných FNM).
  2. Jaký objem finančních prostředků byl dosud vynaložen na odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v Ústeckém kraji (včetně zakázek realizovaných FNM).
  3. Seznam všech starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v Ústeckém kraji (včetně zakázek realizovaných FNM) včetně rozdělení seznamu na již zrealizované zakázky a před realizací.
  4. Seznam všech starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v celé ČR (včetně zakázek realizovaných FNM) včetně rozdělení_ seznamu na již zrealizované zakázky a před realizací.

Odpověď:

K Vašemu dotazu týkajícímu se objemu finančních prostředků, které byly dosud vynaloženy na odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v celé ČR a v Ústeckém kraji zvlášť (včetně zakázek realizovaných FNM) sdělujeme:

Ministerstvo financí neeviduje vynakládání finančních prostředků na odstraňování starých ekologických zátěží dle jednotlivých krajů, proto Vás v souladu s § 4 odst. 4 ZSPI informujeme, že ke dni 29. února 2012 bylo v souvislosti s odstraňováním staré ekologické zátěže vyčerpáno v rámci celé ČR celkem 69 726 449 353,25 Kč.

V souvislosti s Vaší žádostí o seznam všech starých ekologických zátěží Vám opět v souladu s § 4 odst. 4 ZSPI zasílám přílohou seznam všech aktuálních ekologických smluv a seznam všech zakázek týkajících se odstraňování starých ekologických zátěží v celé ČR, a to od roku 2001, kdy se Fond národního majetku stal ze zákona veřejným zadavatelem.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář