CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádáme Vás o podání informace z jakého důvodu nebyla schválena výjimka na přímý prodej majetku dle § 47b, odst. 7, zákona č. 92/1991 Sb. v jeho platném znění, která k vám byla zaslána ke schválení již 12.07.2010.
Jedná se o majetek Východočeských energetických závodů, st. podnik v likvidaci - likvidátorka Ing. Drahoslava Pospíšilová.

 - budova bez čp/če, technická vybavenost, na st.p. 593/2, LV 1204,

Nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 1818 pro k.ú. a obec Broumov vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.

Odpověď:

K Vaší písemné žádosti ze dne 11. června 2012 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  ve věci převodu stavby technické vybavenosti bez čp/če na pozemku p.č.st. 593/2 v k.ú. Broumov podáváme následující vyjádření.
       
Ministerstvo financí vydalo na základě žádosti likvidátorky Východočeských energetických závodů, státní podnik v likvidaci, podle ustanovení § 47b zákona  č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, dne 13. června 2012 stanovisko č.j. 625/1156/2010/157/Po, jímž souhlasilo s přímým prodejem předmětného majetku do vlastnictví Automotoklubu Broumov.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.