CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Obracím se na Vás s žádostí o informace k aktuální situaci proplácení evropských dotací:

  1. Může pozastavení souhrnných žádostí o platby ze strany Ministerstva financí ohrozit vyplácení dotací konečným příjemcům?
    Podle informací z tisku nyní MF nepřijímá žádosti o platby ze strany řídících orgánů jednotlivých operačních programů. Především ROPy se tak mohou dostat do situace, kdy nebudou mít dostatek prostředků na vyplacení již schválených projektů. Je podle Vašeho názoru pravděpodobná varianta, že díky této situaci nebudou konečným příjemcům propláceny (resp. budou pozastaveny) žádosti o platbu?
  2. Jaká je situace u ROP SZ?
    Podle Vaší tiskové zprávy požádali náměstci MMR a MF výbor regionální rady ROP SZ, aby s okamžitou platností dočasně pozastavil vyhlašování nových výzev, schvalování projektů Výborem Regionální rady a podepisování Smluv o poskytnutí dotace. Týká se to i proplácení dotací? Je možné tento dopis poskytnout veřejnosti?
  3. Ohrozí případné neproplacení některých projektů ze strany EU celkový objem dotací pro ČR?
    Je možné, že některé projekty (programy) nebudou z EU následně proplaceny. Objem dotací pro ČR se tím však nesníží, nebo ano? Bude o tuto částku tedy případně navýšena celková alokace - vypíší se na ni nové výzvy, či tato část "propadne"?

Děkuji za zodpovězení našich dotazů. Věříme, že se situace brzy vyřeší ke spokojenosti všech zainteresovaných stran.

Odpověď:

v reakci na Vaše dotazy uvádím následující:

1. Ze strany Ministerstva financí byla pozastavena certifikace výdajů operačních programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Kohezního fondu, což znamená, že Ministerstvo financí neodesílá žádné žádosti o platbu do Evropské komise. Vyplácení dotací konečným příjemcům tímto krokem ohroženo není, protože jejich výdaje jsou předfinancovány ze státního rozpočtu. Výdaje konečných příjemců jsou i nadále propláceny ze strany řídících orgánů jednotlivých operačních programů, kterým jsou poskytovány finanční prostředky ze státního rozpočtu, tzv. tranše. K dočasnému pozastavení vyplácení tranší ze státního rozpočtu, konkrétně kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj, došlo pouze u ROP Severozápad s ohledem na mimořádnou situaci tohoto programu. Ostatní operační programy tedy mají dostatek finančních prostředků k proplácení výdajů příjemcům.

2. Dopisem náměstků ministra pro místní rozvoj a ministra financí ze dne 4. června 2012 byl předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Jiří Šulc informován, že ze strany Ministerstva pro místní rozvoj bude pozastaveno poskytování prostředků určených na financování ROP Severozápad. V dopise byly jmenovány oblasti implementace programu, které obě ministerstva považují za problematické, konkrétně: podezření na netransparentnost hodnocení projektových žádostí, policejní vyšetřování bývalého ředitele ROP Severozápad Ing. Petra Kušnierze, korekce požadovaná ze strany MF ohledně příjemce Krajská zdravotní, a.s., zjištění mimořádného auditu operací 35 vybraných projektů ROP Severozápad provedeného společností Deloitte Advisory s.r.o. pro Auditní orgán a obvinění vznesená vedoucím odboru řízení programu ROP Severozápad na Monitorovacím výboru ROP Severozápad dne 22. 5. 2012.

S cílem minimalizovat případný negativní dopad na ROP Severozápad byl Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad požádán o pozastavení vyhlašování nových výzev, o pozastavení schvalování projektů Výborem Regionální rady a podepisování Smluv o poskytnutí dotace. Zveřejňování interní dokumentace mezi subjekty implementace strukturálních fondů nepovažuje MF za vhodné.

3. Pokud k finanční korekci některých projektů přistoupí sama ČR (řídící orgán nebo MF ČR), pak tato korekce neohrozí celkový objem prostředků, které mohou být v tomto programovém období vyčerpány. Výdaje, které byly na daný projekt alokovány, mohou být využity pro spolufinancování jiného projektu nezasaženého žádnou nesrovnalostí v rámci stejného operačního programu. Existuje-li v daném operačním programu seznam náhradních projektů, bude vybrán jeden z nich. V opačném případě může být vypsána výzva k předkládání projektových žádostí. Celková alokace se tímto nemění a zůstává po celou dobu implementace programu stejná.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.