CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V souladu s jakým ustanovením a které právního předpisu byla povolena společnosti SAZKA sázková kancelář, a.s. hra Sportka a Sazka.

Odpověď:

Obě hry jsou povoleny podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Číselná loterie Sportka, definovaná v § 2 písm. c) zákona byla povolena podle části provní zákona (§ 6 a další) a sázková hra Sazka, která je definovaná v § 2 písm. f) zákona, byla povolena ve spojení s § 50 odst. 3 zákona, neboť podmínky jejího provozování nejsou upraveny v samostatné části zákona.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář