CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Stanovení celkové výše poplatku za vstup do RFCS po přistoupení ČR do EU.

Odpověď:

Celkový příspěvek ČR do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel byl stanoven ve výši 39,88 mil. EUR. Tato částka byla stanovena na základě článku 31 Aktu o podmínkách přistoupení k Výzkumnému fondu pro uhlí a ocel (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s.33). 

Dotaz:

Splátkový kalendář tohoto vstupního poplatku. 

Odpověď:

Dle bodu 2, článku 31 uvedeného Aktu byl příspěvek do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel zaplacen ze státního rozpočtu ve čtyřech splátkách počínaje rokem 2006, a to následovně:

  • 2006: 15% (5,982 mil. EUR)
  • 2007: 20% (7,976 mil. EUR)
  • 2008: 30% (11,964 mil. EUR)
  • 2009: 35% (13,96 mil. EUR)

Dotaz:

Přehled o dosavadních příjmech (čerpání dotací) z tohoto výzkumného fondu v období od roku 2004 do 2011 českými subjekty v následující struktuře: celkové příjmy, z toho kolik pro průmyslové podniky, výzkumné organizace, univerzity a jiné.

Odpověď:

Co se týče Vašeho posledního dotazu týkajícího se přehledu o dosavadních příjmech z tohoto výzkumného fondu, tak MF bohužel těmito informacemi nedisponuje. Vzhledem k tomu, že hlavním gestorem problematiky Výzkumného fondu uhlí a oceli je MŠMT, doporučujeme se v této věci obrátit přímo na ně.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.