CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Kolik celkem zaplatila Vaše organizace společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s., IČ: 630 77 639 za rok 2011 na účet této společnosti?

Odpověď:

V r. 2011 zaplatilo MF na účet Wolters Kluwer ČR 2 590 772 Kč.

Dotaz:

Na základě jakého právního titulu užívá Vaše organizace právní informační systém ASPI?

Odpověď:

Resort Ministerstva financí užívá ASPI na základě Smlouvy o aktualizaci systému ASPI a o postoupení práv k užívání informačního systému ASPI (síťová verze) z roku 2007 a Smlouvy o aktualizaci systému ASPI a o postoupení práv k užívání informačního systému ASPI (jednouživatelské verze) z roku 2008. Obě smlouvy byly uzavřeny na základě výzvy v jednacím řízení bez uveřejnění.

Dotaz:

Jakou částku zaplatila Vaše organizace za roční provoz systému ASPI v jednotlivých letech 2011, 2010, 2009 a 2008?

Odpověď:

V jednotlivých letech MF zaplatilo:

  • 2008: 2 888 116 Kč
  • 2009: 2 784 020 Kč
  • 2010: 2 836 829 Kč
  • 2011: 2 590 722 Kč
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář