CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádost o informaci týkající se poskytnutí „seznamu“ všech materiálů (podkladů, posudků, expertiz, právních rozborů apod.), které Ministerstvo financí interně či externě pořídilo ve věci „kauza Parkanová – letadla CASA“ ve vztahu k vyšetřování ÚOKFK SKPV PČR.

Kdo za MF ČR materiál objednal?

Odpověď:

Posudek byl objednán ministrem financí.

Dotaz:

Kdo jej vypracoval?

Odpověď:

Posudek vypracoval Ústav státu a práva Akademie věd ČR, podepsal jej ředitel tohoto ústavu JUDr. Jan Bárta, CSc.

Dotaz:

Kolik stál korun (v případě interního pořízení přibližný odhad časové náročnosti na pořízení)?

Odpověď:

Cena za vypracování posudku činí 48.000,- Kč včetně DPH.

Dotaz:

Z jakého právního titulu byl materiál pořízen?

Odpověď:

Ministerstvo financí postupovalo v souladu se zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném  znění, zejména v souladu s ust. § 20 až § 28a). Předmět posudku se dotýká působnosti Ministerstva  financí,   a to zejména s ohledem na zákon č. 219/2000 Sb., o majetku  České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném  znění  a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.