CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Dotaz jaké částky byly Ministerstvem financí vyplaceny Advokátní kanceláři JUDr. Alan Korbel za právní zastoupení Ministerstva financí ve sporech s majiteli domů a to za jednotlivé roky 2005 až 2012 včetně.

Odpověď:

Ministerstvo financí obdrželo dne 24. července 2012 Vaši žádost, kterou podáváte ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací, jaké částky byly Ministerstvem financí (dále jen ..MF") vyplaceny Advokátní kanceláři JUDr. Alan Korbel za právní zastoupení MF ve sporech s majiteli domů a to za jednotlivé roky 2005 až 2012 včetně. K tomu Vám sděluji' následující:

Odměna za právní služby poskytované Advokátní kanceláři JUDr. Alan Korbel je hrazena paušálně, a to za každý kalendářní měsíc, bez rozdělení částky na jednotlivé případy. Z tohoto důvodu nelze nijak konkrétně vyčlenit část odměny, která by se týkala sporů s majiteli domů.

V jednotlivých letech byly jmenované advokátní kanceláři ze strany Ministerstva financí hrazeny následující částky:
rok částka v Kč rok částka v Kč

  • 2005: 3.000.000, - 2009 3.600.000,-
  • 2006: 3.000.000, - 2010 3.600.000, -
  • 2007: 3.000.000. - 2011 6.300. 000, -
  • 2008: 3.000.000, - 2012 3.600.000,- (do konce měsíce června)

Pokud jde o spory s majiteli domů (spory o nájemné), lze provést pouze jejich procentuální odhad s ohledem na podíl těchto případů na celkové agendě zpracovávané jmenovanou advokátní kanceláří. Tento odhad činí přibližně 16%.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář