CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Požaduji informace o finančních výdajích za správu domén, subdomén, webové prezentace, hostingu a servisních služeb u níže uvedených úřadů, institucí, které tak spadají do působnosti Ministerstva financí ČR, za období od 01/2011 do 12/2011 včetně a za období s nímž souvisí
poslední měsíční, nebo čtvrtletní úhrada v roce 2012. Požaduji předávací protokoly, fakturaci, případně její komplexní souhrnný výpis, ve kterém uveďte číslo účtu, datum, číslo objednávky, číslo smlouvy, jméno dodavatele, specifikaci zakázky, sumu v Kč s DPH.

Provozují-li úřady a jednotlivé instituce elektronickou podatelnu s automatizovanou spisovou službou, tzn. s pomocí softwarové aplikace, připojte prosím informace o výdajích za služby s tím související, za období od 01/2011 do 12/2011 včetně a za období s nímž souvisí poslední měsíční nebo čtvrtletní úhrada v roce 2012. Požaduji předávací protokoly o provedených úkonech ( instalaci, údržbě, opravě atd.), které jsou předmětem plnění smluvního vztahu. K fakturaci doložte účetní doklady, nebo její komplexní souhrnný výpis, ve kterém uveďte číslo účtu, datum, číslo objednávky, číslo smlouvy, jméno dodavatele, specifikaci zakázky, sumu v Kč s DPH.

Nebude-li úřad schopen mé osobě některé požadované dokumenty a informace poskytnout,
uveďte prosím jeho důvod. Informace o smluvních podmínkách a uzavřených smluvních vztazích, nebudou-li podléhat obchodnímu tajemství, budu požadovat později.

Odpověď:

Požadované informace za Ministerstvo financí byly poskytnuty.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář