CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si dovolujeme požádat o poskytnutí informace – zamítavého dopisu týkající se žádosti ŽOS Nymburk, a.s. na odstranění staré ekologické zátěže z roku 2006.

Odpověď:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám v příloze tohoto dopisu zasílám kopii požadovaného zamítavého dopisu FNM ČR ze dne 9.5.2005, který se týká žádosti společnosti ŽOS Nymburk, a.s. o odstranění starých ekologických škod dle DV č.5112001.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář