CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo financí, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech a rozsahu tisku za roky 2009, 2010, 2011:

 1. Celkové náklady na nakupovaný papíru A4, gramáže 80g/m a počet takto nakoupených listů. (pokud nakupujete i jiný kancelářský papír v objemu větším než 5% z celkové ceny za kancelářský papír, uveďte jaký a cenu). Uveďte sumu za jednotlivé roky.
 2. Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis a spotřební materiál bez papírů) Uveďte sumu vynaloženou za jednotlivé roky.
 3. Celkové náklady na tonery, cartige a obdobný spotřební materiál nakupovaný pro tisk.
 4. Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.
 5. Celkové náklady na pořízení a celkové náklady na nájem tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.
 6. Celkové náklady na zakoupení či pronájem specializovaného SW a HW pořízeného pro realizaci a monitoring tisku, pokud jde o SW a HW, který nebyl součástí dodávky tiskáren či multifunkčních zařízení.
 7. Celkový počet funkčních tiskáren a celkový počet multifunkčních grafických zařízení evidovaných nebo pronajatých k 31.12. 2009 a k 31.12. 2010 a k 31.12. 2011.
 8. Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo  multifunkční grafické k 31.12. 2009 a k 31.12. 2010 a k 31.12. 2011.
 9. Sdělte totožnost hlavní dodavatele papíru, tiskáren, multifunkčních zařízení či pronájmu těchto zařízení a uveďte, jak byl vybrán. Poskytněte příslušné smlouvy a rozhodnutí o výběru.
  Informace je možno poskytnout formou vyplnění následují tabulky:

Odpověď:

Informace k  bodům 1-8 naleznete v níže uvedené Vámi předepsané tabulce:rok náklady tisk (Kč) počty (1)
náklady papír (Kč) náklady tiskárny (Kč)
A4, gramáže 80g/m ostatní tiskárny a multifunkční grafické zařízení tonery, cartige a obdobný spotřební materiál servis, údržba, opravy specializovaný SW a HW pro tisk počet nakupovaných papírů A4 počet uživatelů využívají tiskárny počet funkčních tiskáren a grafických zařízení
2009 1.990.008   108.198 3.199.485 879.473   9.213.000 1420 1485
2010 1.689.984   31.140 3.091.684 829.369   7.824.000 1280 1380
2011 1.410.048   38.200 2.665.462 778.489   6.528.000 1130 1190


 

 

 

 

 

 

 

Informace k bodu 9.

V období třech let 2009-2011 bylo pořízeno celkem 40 ks tiskáren včetně multifunkčních tiskáren. Náklady na pořízení jsou uvedeny v tabulce. Z hlediska počtu uživatelů  na Ministerstvu financí a počtu funkčních tiskáren a grafických zařízení je tato obměna zařízení  z hlediska životnosti velmi nízká.  Uvedený počet 40 ks tiskáren  byl pořizován  podle aktuální potřeby žadatelů průběžně v celém tříletém období na základě nikoliv smluv,  ale přímou objednávkou v souladu s vnitřním předpisem Ministerstva financí - „správce zadává VZ při dodržení transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace za cenu obvyklou v místě plnění na základě své informovanosti o trhu“.  

Z výše uvedeného počtu pouze 40 ks nových postupně pořizovaných tiskáren a celkových pořizovacích nákladů nepřevyšujících 200 000 Kč za 3 roky nelze dovodit, že by byl vybrán jakýkoliv hlavní dodavatel uvedeného zařízení, čili nelze ani poskytnout „příslušnou smlouvu a rozhodnutí o výběru“, neboť pořizování bylo prováděno v deseti nákupech (účetních případech) na samostatné objednávky.

Dodávky  xerografického papíru jsou pro potřeby Ministerstva financí zajišťovány firmou KODEX Hořovice s.r.o.na základě výběrového řízení č.j. 132/85502/1997. Společnost je poskytovatelem náhradního plnění, zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením. Kupní smlouvu přikládáme včetně potvrzení o změně statutu společnosti.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.