CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací:

  • Kolik videoloterijních terminálů a jiných technických hracích zařízení (rulety, kostky, triplexy, atd.) povolilo Ministerstvo financí České republiky ke dni tohoto podání na území Statutárního města Havířov.

Vznáším požadavek o informace ve formátu – typ hazardní hry (VHP, IVT, EMR, VTZ, atd.), rozmezí od kdy do kdy je hra povolena, adresa povolení, provozovatel, číslo jednací (nikoli
nutně v tomto pořadí).

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti doručené dne 3.9.2012, o poskytnutí informací Vaší osobě, ve které bylo požádáno o zaslání přehledu videoloterijních terminálů a jiných technických hracích zařízení (rulety, kostky, triplexy, atd.), které povolilo Ministerstvo financí ČR ke dni tohoto podání na území Statutárního města Havířov, Vám zasíláme přehled povolených zařízení. Seznam zařízení je pouze informativní.

Ke dni 1.9.2012 jsme na území statutárního města Havířov evidovali 658 zařízení jako povolených Ministerstvem financí:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář