CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám tedy o poskytnutí dalších informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Nejde mi o přiložené usnesení, ale o znalost, jakým způsobem se nadále spor vyvíjel. Postačí mi jen holá fakta, tedy, zda MF ČR podalo i žalobu ve věci samé a jak byl spor rozhodnut.

Odpověď:

Ministerstvo financí obdrželo dne 31. října 2012  Vaši žádost, kterou podáváte  ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění  pozdějších předpisů (dále jen „žádost“), týkající se poskytnutí informací ohledně vývoje soudních řízení vedených Ministerstvem financí ČR – žalovaná Českomoravská konfederace odborových svazů a  Odborové sdružení železničářů. K tomu Vám sděluji následující:

Návrhy na vydání předběžných opatření (č.j. 1Nc 12/2011 a 1Nc 13/2011) byly odmítnuty.  Ministerstvo financí podalo dvě žaloby na určení nezákonnosti stávky,  kdy žalovaným byla    v prvním případě Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) a v druhém  případě  Odborové sdružení železničářů (OSŽ), přičemž  soudní řízení s ČMKOS bylo zastaveno na základě zpětvzetí žaloby.

Soudní řízení s OSŽ pokračuje  a žaloba je projednávána před Městským soudem v Praze.  Rozhodnutí ve věci samé vydáno doposud nebylo.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.