CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Vycházejíc z Vaší odpovědi č.j. MF-92 549/2012/10/2135 IK ze září 2012, laskavě Vás tímto  žádáme o poskytnutí pokynu DS-143 ze dne 17.10.2005, na který se odkazuje text pokynu DS-153. Zároveň Vás žádáme o poskytnutí informace o tom, zda a případně kdy pozbyl pokyn DS-143 účinnosti. Požadované informace nám laskavě zašlete v elektronické podobě.

Odpověď:

Ministerstvu financí bylo dne 18. 10. 2012 doručeno Vaše podání, ve kterém požadujete poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně žádáte poskytnutí pokynu Ministerstva financí řady DS, č. 143. Dále žádáte poskytnutí informace o tom, zda a případně kdy pozbyl předmětný pokyn účinnosti. Pokyn Ministerstva financí řady DS, č. 143 Vám zasíláme v příloze. Tento pokyn byl účinný do 31. 12. 2008. S účinností od 1. 1. 2009 byl nahrazen pokynem Ministerstva financí řady DS, č. 169.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář