CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Zákonem č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů byla součástí právního pořádku učiněna hmotněprávní úprava skupiny v ust. § 5a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tak se mohlo ve smyslu č. 11 SMĚRNICE RADY 2006/112/ES  ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty stát jen  za předpokladu, že proběhla konzultace s Poradním výborem pro DPH při Komisi EU. Žádám o poskytnutí výsledku této povinné konzultace.

Odpověď:

Součástí zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů bylo zavedení institutu skupinové registrace pro DPH. V souladu s čl. 11 směrnice Rady 2006/112/ES jsou členské státy povinny konzultovat jeho zavedení ve výboru pro DPH, zřízeném na základě čl. 398 této směrnice. Konzultace s poradním výborem pro DPH při Komisi EU proběhla  dne 30. listopadu 2007 na 82. zasedání výboru pro DPH. Tuto skutečnost lze ověřit  na webových stránkách
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/vat_committee/consultations_vat_committee_en.pdf 

Co se týká požadavku poskytnutí výsledku této povinné konzultace a umožnění dálkového přístupu k informacím týkající se této problematiky sdělujeme, že se jedná o dokumenty Komise EU a doporučujeme v této záležitosti použít webové stránky „DG TAXUD EK“.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář