CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na rozdíl od směrnic jsou nařízení EU v členských zemích přímo aplikovatelná.

Sdělte mi prosím, který právní předpis v České republice obsahoval zajištění tzv. pětileté udržitelnosti projektů financovaných ze Strukturálních fondů obsažený v Nařízení Rady Evropského společenství 1260/1999 ze dne 21. června 1999 a 1083/2006 ze dne 11. července 2006.

Odpověď:

Ministerstvo financí obdrželo dne 1. listopadu 2012  Vaši žádost, kterou podáváte ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění   pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o tom, který právní předpis v České republice obsahoval zajištění tzv. pětileté udržitelnosti projektů financovaných ze Strukturálních fondů obsažený v Nařízení Rady Evropského společenství č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 a č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006. K tomu Vám sděluji následující:

Národní právní předpis České republiky neobsahoval a neobsahuje ustanovení o „zajištění tzv. pětileté udržitelnosti projektu financovaných ze Strukturálních fondů“. Tato povinnost vyplývá pro programové období let 2007 – 2013 přímo z Nařízení  Rady (ES) č. 1083/2006    ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES)  č. 1260/1999. Pro programové období let 2004 – 2006 bylo obdobně přímo aplikováno Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech.

Pro doplnění uvádím, že nařízení Evropské unie představují bezprostředně  závazné a přímo použitelné právní předpisy, proto je podle ustálené judikatury  Soudního dvora Evropské unie nežádoucí, aby členský stát přijímal národní předpis obsahujících obdobnou úpravu.

v
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.