CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Ministerstvo financí obdrželo dne 26. října 2012 Vaše podání, jehož obsahem byla žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích"). Konkrétně jste žádal o poskytnutí informace týkající se údajů poskytnutých Ministerstvem fmancí na základě podaného podnětu k zahájení-správního řízení vůči společnosti Českomoravská loterijní a.s. (IČ 267 22071) a vůči Nadačnímu fondu Renesance (IČ 267 23 590).

Odpověď:

V odpovědi na Váš požadavek uvádíme, že v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "loterní zákon), lze státní dozor vykonávat pouze nad provozovateli loterií a jiných podobných her. Orgánem příslušným k výkonu státního dozoru je v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 písmo c) loterního zákona v tomto případě Finanční- úřad pro Prahu 1, kterému Ministerstvo financí zaslalo předmětný podnět k prošetření.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že na Váš požadavek na sdělení výsledku šetření provedeného Finančním úřadem pro Prahu 1 nelze ze strany Ministerstva financí reflektovat. Vzhledem k tomu, že Vaše žádost byla zároveň adresována Finančnímu úřadu pro Prahu 1, předpokládáme, že reakci na Váš požadavek obdržíte od tohoto subiektt1.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář