CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Ministerstvo financí obdrželo dne 26. října 2012 Vaše podání, jehož obsahem byla žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích"). Konkrétně jste žádal o poskytnutí informace týkající se údajů poskytnutých Ministerstvem fmancí na základě podaného podnětu k zahájení-správního řízení vůči společnosti Českomoravská loterijní a.s. (IČ 267 22071) a vůči Nadačnímu fondu Renesance (IČ 267 23 590).

Odpověď:

V odpovědi na Váš požadavek uvádíme, že v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "loterní zákon), lze státní dozor vykonávat pouze nad provozovateli loterií a jiných podobných her. Orgánem příslušným k výkonu státního dozoru je v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 písmo c) loterního zákona v tomto případě Finanční- úřad pro Prahu 1, kterému Ministerstvo financí zaslalo předmětný podnět k prošetření.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že na Váš požadavek na sdělení výsledku šetření provedeného Finančním úřadem pro Prahu 1 nelze ze strany Ministerstva financí reflektovat. Vzhledem k tomu, že Vaše žádost byla zároveň adresována Finančnímu úřadu pro Prahu 1, předpokládáme, že reakci na Váš požadavek obdržíte od tohoto subiektt1.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.