CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:


Zádost o informace zda, kým, v jaké výši, za jakým účelem a na základě jakých podmínek byly poskytnuty veřejné prostředky a datum jejich poskytnutí.

1. Občanské sdružení "Ohnlcall, IČ: 26560909, vznik: 20. 4. 2009, sfdlo: Přilepy 293, okr. Kroměřfž
2. Za zdravé a krásné Holešovsko, IČ: 22845119, vznik: 9.12. 2010, sfdlo: Míru 316, 769 01 - Holešov
3. Egerla, IČ: 22892133, vznik: 22.4.2011, sídlo: Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice.

Dále žádáme o poskytnuti kopii dokumentů nebo datových souborů, týkajících se poskytnutí veřejných prostředků těmto občanským sdružením, pokud má Ministerstvo financí takové dokumenty nebo soubory ve svém držení. Prosíme, pokud je to možné, o poskytnuti požadovaných informaci v elektronické podobě.

Odpověď:


K žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sdělujeme následující:

Občanským sdružením „Ohnica“, IČ: 26560909, Za zdravé a krásné Holešovsko, IČ: 22845119 a Egeria, IČ: 22892133 nebyly poskytnuty Ministerstvem financí žádné finanční prostředky.

Výše uvedené informace jsme ověřili v Informační systému CEDR (Centrální evidence dotací), kde nejsou uvedeny žádné údaje o tom, že by jmenovaná občanská sdružení obdržela dotace ze státního rozpočtu. Informační systém CEDR je veřejně přístupný na internetových stránkách http://cedr.mfcr.cz/.

Vzhledem k tomu, že dle ustanovení § 4 vyhlášky Ministerstva financí č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací je „poskytovatel povinen zaznamenávat nebo přenášet údaje o účelově poskytnutých prostředcích a jejich příjemcích do centrální evidence dotací ve lhůtě do 30 dnů od skončení prvního, druhého a třetího kalendářního čtvrtletí, ve kterém byly účelově poskytnuté prostředky poskytnuty“, je možné, že údaje za čtvrté čtvrtletí tohoto roku nemusí být v systému ještě zaznamenány.

Pro doplnění informací Vám proto doporučujeme obrátit se s dotazem na věcně příslušné resorty, kterými jsou zejména Ministerstvo životního prostředí či Ministerstvo průmyslu a obchodu, tj. na resorty, které poskytují dotace nestátním neziskovým organizacím v rámci svých dotačních programů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář