CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:


Žádám tímto o poskytnutí informace o zákonné možnosti uplatnění slevy na městskou hromadnou dopravu v hlavním městě Praze od 1.1.2013. Na Ministerstvo financí jsem byla odkázána z Dopravního podniku hl. města Praha, když jsem požadovala slevu přepravu v Praze.

Jsem držitelkou Mezinárodního průkazu fyzické osoby s těžkým zdravotním postižením.

Odpověď:


K Vaší žádosti ze dne 21. ledna 2012 ve věci možnosti uplatnění slevy na městskou hromadnou dopravu v hlavním městě Praze od 1. ledna 2013 pro Vás jako držitelku Mezinárodního průkazu fyzické osoby s těžkým zdravotním postižením uvádíme:

Slevy jízdného, resp. bezplatná přeprava, držitelů průkazu ZTP a ZTP/P jsou ve veřejné osobní dopravě stanoveny určenými podmínkami výměru MF (pro rok 2013 platí výměr MF č. 01/2013, publikovaný v Cenovém věstníku Ministerstva financí částka 1312012). Výše slevy, resp. bezplatná přeprava, je výměrem MF stanovena v souladu se zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (dále "zákon"). Nárok na slevy jízdného, resp. bezplatnou přepravu, mají podle § 36 odst. 2 a 3 zákona pouze držitelé průkazu ZTP a ZTP/P vydaného v souladu se zákonem, a to bez ohledu na národnost apod., nikoliv však držitelé Mezinárodního průkazu fyzické osoby
s těžkým zdravotním postižením, jehož jste držitelkou.

Tímto postupem se nejedná o projev diskriminace, neboť, jak je uvedeno v informačních zdrojích Ministerstva práce a sociálních věcí, každá země EU postupuje při posuzování zdravotního stavu podle svých předpisů a podle svých posudkových kategorií (http://www.mpsv.cz/).

V § 3 zákona je uveden okruh oprávněných osob, které při splnění podmínek stanovených zákonem mají nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením. Na základě Vašeho podání se domníváme, že v České republice pobýváte delší dobu. Je tedy možné, že splňujete některou z podmínek  vyjmenovaných  v  § 3  zékona, na základě  které by  jste mohla  požádat o vydání průkazu ZTP v České republice a poté využívat výhody osob se zdravotním postižením, včetně slev jízdného a bezplatné přepravy. Proto Vám doporučujeme obrátit se v této věci na Úřad práce České republiky (příslušnou krajskou pobočku), který o průkazu se zdravotním postižením podle zákona rozhoduje, a požádat jej o posouzení, zda splňujete podmínky pro vydání průkazu ZTP v České republice, resp. o přiznání výhod poskytovaných.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.