CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Dovolte mě navázat na Vaši korespondenci ze dne 1.11. 2012 a poděkovat za doručené informace, nicméně upřesním samotný smysl a myšlenku mé žádosti ze dne 19.10. 2012, která spočívala v poskytnutí informací k provozním nákladům jednotlivých odborů úřadu Ministerstva v rámci činnosti, myšleno všech odborů a oddělení Ministerstva financí.

Bude-li to ve Vašich silách, požaduji výpisy z ekonomického informačního sytému pro každý odbor, nebo samostatné oddělení samostatně, nejlépe ve formátu xls, prozatím za rok 2011. Pro poskytnutí informací můžete použít mnou vypracovanou tabulku, MF_ORICT_Evidence provozních nákladů_121018.xls, kterou bude nutné upravit a vytvořit i pro všechny zbývající odbory, nebo samostatné oddělení tak, aby došlo ke kompletnímu vyplnění a poskytnutí informací v rámci celého úřadu. Tabulka byla součástí korespondence ze dne 19.10. 2012.

Odpověď:

jak již jsme uváděli v poskytnutých informacích, rozpočet Ministerstva financí není primárně členěn po odborech a odděleních Ministerstva financí, ale po dílčích správcích rozpočtu. V souladu s Vaším požadavkem jsem Vám zaslal kompletní výdaje dílčích správců rozpočtu za ICT. K údajům za další správce rozpočtu mimo ICT nemám přístup.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář