CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí níže specifikovaných informací týkajících se poskytnutí dotace ve výši 5 mil. Kč obecně prospěšné společnosti České lázně v Evropě na rekonstrukci objektu Morstadtův dům v Lokti, která byla schválena na základě pozměňovacího návrhu poslanců v průběhu projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2008.

Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací:

I. Informaci o tom, zda schválená dotace ve výši 5 mil. Kč ve prospěch společnosti České lázně v Evropě, o.p.s., IČ: 263 97757, se sídlem Loket, Sklenářská 10/2, PSČ 357 33 na rekonstrukci objektu Morstadtův dům v Lokti byla skutečně převedena do kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj, o čemž informovalo Ministerstvo financí v únoru roku 2008 (viz příloha č. 1), ale Ministerstvo pro místní rozvoj toto popírá (viz příloha č. 2).

II. Jestliže k převedení dotace předpokládané v bodě I. nedošlo a byla poskytnuta Ministerstvem financí, žádáme o tyto informace:

  • 1) Kopii rozhodnutí či smlouvy o přiznání dotace ve prospěch společnosti České lázně v Evropě, o.p.s., IČ: 263 97757, se sídlem Loket, Sklenářská 10/2, PSČ 357 33 na rekonstrukci objektu Morstadtův dům v Lokti.
  • 2) Kopie všech dalších dokumentů vztahujících se k poskytnutí dotace uvedené v bodě  1., jako například podmínky čerpání dotace, monitorovací zprávy apod.

Odpověď:

Dotace ze státního rozpočtu ve výši 5 mil. Kč na akci „Rekonstrukce objektu Morstadtův dům v Lokti“ pro obecně prospěšnou společnost České lázně v Evropě, byla schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v rámci pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2008.

Ministerstvo financí vzhledem k tomu, že akce podobného typu by měly být řešeny věcně odpovídajícími ministerstvy, doporučila tuto akci společně s finančními prostředky  převést na Ministerstvo pro místní rozvoj. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny převod zamítl a schválená dotace byla uvolněna z kapitoly VPS, jejímž správcem je Ministerstvo financí.

Dotace byla uvolněna pod evidenčním číslem 298225 0121.

Jako přílohu tohoto dopisu přikládáme požadované dokumenty:
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Podmínky pro použití prostředků státního rozpočtu

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.