CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V návaznosti na přípis povinného subjektu ze dne 24. 10. 2011 č.j. 10/94 821/2011/2258 IK žádám o informaci, a to sdělení “cesty”, jak se na webu povinného subjektu dostat (“proklikat”) v údajích na jednotlivých stránkách k webovým adresám uvedeným v přípisu.

(Bez znalosti konkrétních webových adresy jsem “cestu” k nim na webu povinného subjektu nenalezla ani “cestu” k archivům žádostí o informace podle § 5 odst. 3 InfZ.)

Odpověď:

Dovolte, abych Vás upozornil, že z obsahu tohoto dotazu je zřejmé, že se nejedná   o žádost    o poskytnutí informace ve smyslu zákona, neboť podle § 3 odst. 3 se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního."

Níže uvádím cestu, jak naleznete informace poskytnuté na žádost:

  • Ministerstvo > Komunikace s MF > Informační kancelář > Informace poskytnuté na žádost

Informace poskytnuté na žádost staršího data naleznete v archivu (kliknutím na archiv a dále postupujete výše  uvedenou cestou ).

Dotaz:

Zároveň upozorňuji, že povinnost zveřejňovat informace poskytnuté na žádost podle § 5   odst. 3 InfZ není plněna důsledně, neboť např.  - poskytnutá informace na žádost ze dne 30. 9. 2011. 4. 10. 2011, 6. 10. 2011 (privatizační projekt Třineckých železáren) není zveřejněna. Žádám o vysvětlení tohoto stavu.

Odpověď:

Ministerstvo financí postupuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona, kde se mj. uvádí: „O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah“. V případě Vámi zmíněných žádostí  o informace podle zákona bylo uvedeno, že požadovaný materiál byl poskytnut.  Z obsahu zmíněných žádostí     je zřejmé, jaký materiál byl poskytnut, a to privatizační projekt Třineckých železáren.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář