CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Rád bych Vás požádal o zaslání širší informace o aktuálně probíhající změně kolkových známek. Dovoluji si jednotlivé dotazy níže uvést v odrážkách:

  • Kdo je autorem návrhu nové kolkové známky.
  • Kdo návrh nové kolkové známky a jakým způsobem schvaloval.
  • Kdy a kým bylo rozhodnuto o vydání nových kolkových známek.
  • V jakém emisním režimu (v jakých nákladech s ohledem na definovanou časovou periodu) jsou kolkové známky vydávány.
  • Kdo tiskne nové kolkové známky.
  • V jakých nominálních hodnotách jsou nové kolkové známky vydávány.
  • Jak mohu nové, řádné kolkové známky odlišit od případných padělků.

Žádám Vás o laskavé zaslání barevného vyobrazení nových kolkových známek s vyznačením definičních znaků nových kolkových známek (nikde nebylo v tisku publikováno či mi takové sdělení uniklo)

Odpověď:

K Vaší žádosti ze dne 19. 10. 2011 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte poskytnutí informací o "nových" kolkových známkách, Vám Ministerstvo financí sděluje následující.

Autorem návrhu nové emise kolkových známek je grafické studio Státní tiskárny cenin, státní podnik. Návrhy kolkových známek ve všech nominálních hodnotách byly schváleny v souladu s platnou vyhláškou Ministerstva financí č. 383/20 10 Sb, o kolkových známkách (dále jen "vyhláška o kolkových známkách"), která nahradila vyhlášku Ministerstva financí     č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách, ve znění pozdějších předpisů.

O vydání nové emise kolkových známek rozhodlo Ministerstvo financí v roce 2010. Žádný emisní řád, dle kterého by kolkové známky měly být vydávány, neexistuje. Distribuci a skladování pro Ministerstvo financí zajišťuje Česká pošta, státní podnik. Pokud na skladě klesne zásoba pod trojnásobek prodaných kolkových známek, obdrží Ministerstvo financí požadavek na doplnění zásob. Novou emisi kolkových známek tiskne Státní tiskárna cenin, státní podnik. Kolkové známky jsou vydávány dle již zmíněné vyhlášky o kolkových známkách, a to v těchto nominálních hodnotách: 1,- Kč, 5,- Kč, 10,- Kč, 20,- Kč, 50,- Kč, 100,- Kč, 200,- Kč, 500,- Kč, 1 000,- Kč.

Dále sdělujeme, že Ministerstvo financí vydalo informační leták o platnosti stávající emise kolkových známek a je vyvěšen pro veřejnost na všech finančních ředitelstvích a finančních úřadech. Česká pošta, státní podnik, vydala též informační leták o výměně kolkových známek a tento leták je vyvěšen na všech jejích pobočkách. Na obou letácích jsou barevně vyobrazeny kolkové známky ve všech nominálních hodnotách včetně popisu ochranných prvků. Tento leták přikládáme v příloze. Zároveň Vás odkazujeme na webové stránky České pošty, kde jsou kolkové známky, včetně ochranných prvků, vyobrazeny.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.