CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

  1. Seznam právnických osob, kterým MF prominulo daň a příslušenství daně z příjmů právnických osob za období od 4. 9. 2006 do 9. 1. 2007,
  2. Prominutí odvodů a penále právnickým osobám za období od 4. 9. 2006 do 9. 1. 2007,
  3. Seznam právnických osob, kterým bylo prominuto DPH a příslušenství DPH za období od 4. 9. 2006 do 9. 1. 2007.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář