CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V souvislosti s kauzou ProMoPro, kdy Ministerstvo financí zveřejněním některých údajů porušilo právní předpisy a rozhodnutím Úřadu na ochranu osobních údajů mu za to byla pravomocně uložena pokuta, vznikla Ministerstvu financí škoda.

Žádám proto o sdělení:

Otázka č. 1:

Zda je původcem vzniklé škody (škůdce) současný ministr financí  p. Kalousek,

Otázka č. 2:

Kdo bude (jmenovitě s uvedením funkce) rozhodovat o výši regresu náhrady škody vůči osobě, jež škodu způsobila, příp. zda již bylo o tomto regresu rozhodnuto a s jakým výsledkem,

Odpověď k otázce č. 1 a 2:

Pokud Ministerstvo financí uloženou pokutu úřadu pro ochranu osobních údajů uhradilo, ale současně ministr financí Ing. Miroslav Kalousek uzavřel s Ministerstvem financí darovací smlouvu a smlouvu o srážce z odměny ministra, došlo v jednom okamžiku  jak ke vzniku škody, tak zároveň k jejímu uhrazení, tj. ke splynutí práva se závazkem. Z tohoto důvodu je dále bezpředmětné hovořit o škodě, o osobě, která škodu způsobila či o otázce regresu uplatněném vůči této osobě. Uvedené tvrzení dokládá skutečnost, že předmětná záležitost nebyla předložena k posouzení ani škodní komisi ministerstva.

Otázka č. 3:

Zda již byl (k dnešnímu dni) ministrem financí poskytnut v tisku avizovaný "sponzorský dar" ve výši 80 tis. Kč. (mělo se tak stát ze "srpnové výplaty"),

Odpověď:

Předmětná částka byla darována Ing. Miroslavem Kalouskem ve prospěch Ministerstva financí, a to formou srážky z odměny ministra za měsíc srpen.

Otázka č. 4:

Poskytnutí textu smlouvy, na jejímž základě byl "sponzorský dar" poskytnut.

Odpověď:

V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme kopii Darovací smlouvy, která byla uzavřena mezi panem Ing. Miroslavem Kalouskem a Ministerstvem financí České republiky.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář