CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Ve smyslu výše uvedeného zákona žádám o poskytnutí informace o využívání age managementu ve vašem orgánu státní správy. Jedná se mi především o to získat informaci, zda age management pro zaměstnance vašeho úřadu využíváte (prosím o odpověď "Ano" nebo "Ne").

V případě, že age management využíváte, dovoluji si poprosit o zaslání informace, jakým věkovým úrovním zaměstnanců jsou určeny a kolika zaměstnanců v každé věkové úrovni se týká (prosím počet a procentuální vyjádření z celkového počtu zaměstnanců).

Vzhledem k tomu, že v různých orgánech, institucích a organizacích existuje rozdílné využívání age managementu, dovoluji si požádat taktéž o zaslání dokumentů upravujících využití age managementu ve vašem orgánu (s ohledem na dříve uvedené nedokážu určit konkrétní materiály/dokumenty).

Odpověď:

Na Ministerstvo financí byla dne 28. listopadu 2011 doručena Vaše žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se využívání tzv. age managementu na našem ministerstvu.

K tomu Vám sděluji, že Ministerstvo financí  tzv. age management nevyužíváme, ale dodržujeme rovný přístup ke všem zaměstnancům bez ohledu na jejich věk.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář