CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Rád bych Vás  požádal o následující informace, které se týkají zdanění hazardu:

1) studie o tom, jaké byly předpokládané výnosy pro státní rozpočet ze zdanění hazardu podle původního návrhu MF,

2) jaké jsou předpokládané výnosy pro státní rozpočet ze zdanění hazardu podle návrhu schváleného vládou,

3) proč MF původně navrhlo rozdílé sazby podle jednotlivých druhů hazardu,

4) jaké budou dopady na trh hazardu podle návrhu původního i současného,

5) počet VLT (videoloterních terminálů) a ostatních přístrojů povolených podle § 50 odst. 3 zákona č.202/190 Sb. provozovaných v  roce 2010,

Pozor: Nejedná se o počet VLT povolených v roce 2010, ale všech, které byly povoleny v roce 2010,  2009, 2008 atd. a byly provozovány v roce 2010.

6) počet  VHP (výherních hracích přístrojů) povolených MF v roce 2010,

7) počet VHP povolených obcemi v roce 2010,

8) vyúčtování VHP za rok 2010  provozovaných v kasinech (sumář MF dle podkladů jednotlivých finančních ředitelství),

9) vyúčtování VHP za r. 2010 povolovaných obcemi,
(sumář MV dle podkladů jednotlivých obcí)

10) vyúčtování VLT a ostatních přístrojů podle § 50 odst. 3 za rok 2010.

Odpověď:

Ministerstvo financí předložilo v rámci zákona o změně zákonů souvisejících s jedním inkasním místem také novou úpravu zdanění hazardu, která m.j. obsahovala i návrh na restrukturalizaci odvodů spočívající zejména v rozdílnosti sazeb odvodu z loterií a jiných podobných her. Tento návrh rozdílných sazeb navazoval na rozdílné zatížení jednotlivých typů her, na rozdílné podmínky herních plánů, kde např. u číselných loterií je určeno na výhry pouze 50% apod.

Navrhovaná rozdílná výše sazeb odvodu vycházela z empirických dat sbíraných Ministerstvem financí v rámci ročního vyúčtování provozování loterií a jiných podobných her. Toto vyúčtování za poslední 4 roky poukazuje na značný nepoměr v ziskovosti jednotlivých typů loterií a jiných podobných her. Zatímco u loterií dlouhodobě zůstává provozovatelům po odvedení všech povinných odvodů více než 40% ze vsazených částek, u ostatních typů her tento parametr za sledované období nikdy nepřesáhl 26% (viz tabulka níže).

Vývoj zisku ze hry (tabulka):

Vývoj zisku ze hry

2007 2008 2009 2010 Průměr
Loterie 40% 41% 40% 42% 40,75%
kursové sázky (§2h) 13% 17% 25% 25% 20,00%
Kasina 16% 15% 14% 14% 14,75%
hry podle §50 odst. 3 a §2j 16% 19% 19% 20% 18,50%
VHP 15% 14% 18% 16% 15,75%

 

Ukazatel „vývoj zisku ze hry“ uvedený v tabulce vyjadřuje v procentech rozdíl mezi vsazenými částkami a vyplacenými výhrami a povinnými odvody, nezohledňuje však náklady na provozování dané hry. Proto do výsledného nastavení byla promítnuta rozdílná míra ziskovosti jednotlivých her a tedy i způsobilost unést daňové zatížení.
 
Co se týče kvalifikovaného odhadu možného inkasa daně z příjmů, které přinese do veřejných rozpočtů zrušení osvobození od daně z příjmů právnických osob provozovatelů loterií  a jiných podobných her, musím bohužel poznamenat, že Ministerstvo financí nedisponuje údaji, na základě kterých by bylo možné tento výnos kvalifikovaně odhadnout. Údaje pro určení tohoto ukazatele nejsou za současně platné právní úpravy sledovány.
  
Cílem zrušení osvobození od daně však primárně není dosažení významného fiskálního efektu, ale zrušení nesystémové výjimky dosud osvobozující příjmy z provozování loterií   a her od daně z příjmů. Zrušení osvobození povede ke zjednodušení správy daně, protože         v tomto případě odpadá složitost spočívající v povinném klíčování výdajů/nákladů souvisejících s osvobozenými příjmy a příjmy standardně zdaňovanými, neboť dotčené společnosti vedle loterií a her provozují i další činnosti. Za další pozitivum navrhované úpravy je pak možné označit skutečnost, že zrušení této výjimky umožní finančním úřadům vykonávat nad provozovateli kromě státního dozoru podle loterního zákona také klasickou „berní“ kontrolu, ke které teď díky osvobození neměly právní titul.

V příloze č. 1 uvádím tři varianty (původní návrh MF, jednotná sazba odvodu 20%, kompromisní řešení) rozlišené podle navržených sazeb odvodu a jejich předpokládané dopady do příjmů veřejných rozpočtů. Protože inkaso daně z příjmů – jak jsem již zmínil -  lze velmi těžko odhadnout z důvodů, že Ministerstvo financí nedisponuje údaji o „nákladovosti“ provozu jednotlivých loterií a jiných podobných her, je provedeno srovnání „výtěžnosti“ těchto variant pouze v úrovni odvodu bez předpokládaného výnosu daně z příjmů.

Dále v příloze č. 1 naleznete i přehledné údaje o počtu povolených VLT a dalších technických herních zařízení povolených v roce 2010 podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, počtu povolených VHP Ministerstvem financí a obcemi za stejný časový úsek a přehledné sumáře týkající se vyúčtování těchto loterií a jiných podobných her.

V příloze č. 2 si pak dovoluji zaslat ucelený přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za rok 2010, a to včetně jejich komentáře.  

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.