CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádáme o níže specifikované informace týkající se veřejné zakázky „Nové Sedlo – příprava území a STV pro průmyslovou zónu“, ev. číslo zakázky v ISVZ: 60043604, konkrétně o následující informace:
a) informaci, kdo je zmocněným zástupcem objednatele pro kontrolu provádění díla (dále jen „Kontrola“),
b) informaci o způsobu výběru výše uvedené osoby ustanovené pro Kontrolu,
c) kopii uzavřené smlouvy mezi zmocněným zástupcem a objednatelem na Kontrolu vč. všech příloh a dodatků,
d) informaci, kolik kontrol dle ustanovení 13.4. smlouvy bylo k dnešnímu dni uskutečněno,
e) kopie dílčích zpráv zpracovaných k dnešnímu dni dle ustanovení 13.4. smlouvy,
f) informaci, kolik kontrol dle ustanovení 13.5. smlouvy bylo k dnešnímu dni uskutečněno,
g) kopii zpráv o kontrole zpracovaných k dnešnímu dni dle ustanovení 13.5. smlouvy.

Odpověď:

- Zmocněným zástupcem objednatele pro kontrolu provádění díla je supervizní dohled, který provádí společnost: BPO spol. s r.o., Lidická 1239,363 17 Ostrov, IČ 18224920.
- Společnost vykonávající supervizní dohled byla vybrána na základě zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 3, a § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Výzvou k podání nabídky byly osloveny tři odborně způsobilé společnosti, nejnižší nabídku podala společnost BPO spol. s r.o.
- Ke dni 20.9.2011 se celkem uskutečnilo 7 kontrolních dní.

V souladu s Vaší žádostí Vám přílohou tohoto dopisu, ve smyslu §14 odst. 5 písmo d) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, zasílám:
1) kopii smlouvy o supervizi č. 05251-2011-452-S-0050/02-UV-011-VU0271
2) kopie Zpráv ke kontrolním dnům č. 1- 7.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.