CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Ráda bych Vás touto cestou ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádala o sdělení následujících informací:

  • Jaká celková částka byla k dnešnímu dni vyplacena majitelům bytů jako náhrada za omezení vlastnického práva způsobenou regulací nájemného?
  • Kolik bylo vyplaceno na základě pravomocného rozhodnutí soudu a kolik na základě mimosoudní dohody?
  • V jakém kalendářním roce byla náhrada za omezení vlastnického práva vyplacena majitelům bytů poprvé a za jaké období byla tato první náhrada vyplacena?
  • Kolika majitelům bytů byla náhrada poskytnuta?

Odpověď:

K Vaší žádosti v nadepsané záležitosti ze dne 10.8.2011, která byla Ministerstvu financí doručena dne 12.8.2011 a následně dne 16.8.2011 přidělena odboru 16 - Cenová politika k vyřízení, sdělujeme k jednotlivým čtyřem otázkám, v pořadí tak jak byly položeny,  následující:

Ad. 1:
Z uvedeného právního titulu, jako náhrada za omezení vlastnického práva způsobené regulací nájemného, byla do dnešního dne vyplacena majitelům bytů náhrada v celkové výši 349.106,- Kč, a na nákladech soudml1o řízení částka 102.555,50 Kč.

Ad. 2:
Na základě pravomocného rozhodnutí soudu byly vyplaceny, vč. nákladů soudního řízení, celkem částky uvedené ad. 1.  Na základě mimosoudní dohody nebyla dosud vyplacena žádná náhrada.

Ad. 3:
Náhrada za omezení vlastnického práva byla majitelům bytů vyplacena poprvé v roce 2007, a to za období od 1.1.2002 do 31.12.2003.

Ad. 4:
Náhrada z uvedeného právního titulu byla dosud poskytnuta třem majitelům bytů.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.