CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádost o poskytnutí těchto informací:

Jaká výše mezd byla v roce 2010 vyplacena jednotlivým ministrům, poradcům ministra, náměstkům ministra, ředitelům odborů a řediteli finančního analytického útvaru Vašeho ministerstva?
Dovolujeme si Vás požádat o uvedení veškerých složek mzdy tzn. odměny, mimořádné odměny, akciový program, pojištění atp. vyplacených v roce 2010.
Částky prosíme uvést vždy za daný rok u jednotlivých osob.

Odpověď:

Ad a)
V případě ministra financí Ing. Eduarda Janoty činil hrubý plat celkem 940.909,- Kč za období od 1.1.2010 do 12.7.2010. Hrubý plat ministra financí Ing. Miroslava Kalouska za zbývající období roku 2010, tj. od 13.7.2010 do 31.12.2010, činil celkem 634.091,- Kč. Ministrům nebyly vyplaceny žádné odměny. Pro úplnost dodáváme, že plat ministra se stanoví podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, účinných ve sledovaném období.

Jaká výše mezd byla vyplacena v roce 2010

Ad b)
Jednotlivým poradcům ministra byly vyplaceny platy a odměny ve výši uvedené v Příloze Č. 4.

Ad c)
Jednotlivým náměstkům ministra byly vyplaceny platy a odměny ve výši uvedené v Příloze č. 1. Vzhledem k tomu, že většina náměstků nevykonávala svoji funkci po celý kalendářní rok, nesouhlasí počet vykázaných osob s počtem funkčních míst "náměstek ministra", kterých bylo po celý rok 2010 sedm. V poslední rubrice tabulky se uvádí, jak dlouho který náměstek svoji funkci v roce 2010 zastával.

V roce 2010 byly obsazeny i funkce čtyř vrchních ředitelů skupin, jejichž postavení se co do kompetencí a odpovědnosti blížilo postavení náměstka ministra. Jejich platy a odměny jsou uvedeny v Příloze č. 3. (Vzhledem k zúžení působnosti ministerstva v oblasti daÚové správy a v rámci celkových úsporných opatření byla od roku 2011 funkce "vrchní ředitel skupiny" zrušena a počet náměstků ministra se snížil na šest.)

Ad d)

Jednotlivým ředitelům odborů, včetně ředitele odboru Finanční analytický, který je na stejné platové úrovni jako ostatní ředitelé odborů, byly vyplaceny platy a odměny ve výši uvedené v Příloze č. 2.

K druhé části žádosti uvádíme, že na Ministerstvu financí neexistují další složky platu uvedené v žádosti (akciový program, mimořádné odměny, pojištění atp.).

  • Související informace odboru Personálního Ministerstva financí - k poskytnutým údajům v přílohách č. 1 až č. 4:
    • Ministerstvo financí na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytlo anonymizované údaje (označení pořadovým číslem, nikoliv číslem útvaru) o celkové výši platů a odměn vedoucích zaměstnanců (náměstci ministra, vrchní ředitelé, ředitelé odborů) a poradců ministra za rok 2010.
    • Zdroj: odbor Personální MF, publikováno 08/2011

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář