CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí následující informace:

1) Jmenný seznam společností, které podaly nabídku nebo žádost o účast ve lhůtě stanovené v rámci uveřejněného formuláře Oznámení o zakázce.
2) V případě, že je znám vítěz VZ, identifikační údaje vítězného subjektu.

Název VZ: Bezpečnostní zajištění likvidované jámy Jan Maria a sanace důlního areálu
 
Evid. číslo v IS VZ US: 60059819

Odpověď:

V souladu s Vaší žádostí Vám přílohou tohoto dopisu, ve smyslu §14 odst. 5 písm. d) ZSPI zasílám seznam uchazečů, kteří podali nabídku v předmětném zadávacím řízení.  V současné době ještě probíhá zadávací řízení, které je ve fázi před podpisem smlouvy na realizaci veřejné zakázky s vybraným uchazečem.

Příloha:

Číslo nabídky Uchazeč Sídlo uchazeče /vedoucího účastníka sdružení IČ uchazeče /vedoucího účastníka sdružení

  • 1. UNIGEO a.s.  -  Ostrava-Hrabová, Místecká 329/258, PSČ 720 00, 45192260
  • 2. After mining, s. r. o. Ostrava, Kunčičky, Škrobálkova 158/21, PSČ 718 00, 64618650
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář