CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na veřejných internetových sránkách Ministerstva financí: www.mfcr.cz/ se mi nepodařilo nalézt informace, kdo je a v jaké výši věřitelem státního dluhu České republiky. Přitom mě zajímá poslední aktualiovaný stav, datum této aktualizace a k tomuto datu výše státního dluhu České republiky, a dále tedy především věřitelé vůči kterým má Česká republika dluh ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy miliarda korun) a vyšší, s uvedením výše dluhu vůči věřitelům v absolutních nebo relativních hodnotách.

Odpověď:

Pokud jde o výši státního dluhu, tato se standardně zveřejňuje čtvrtletně na našich webových stránkách. Poslední zveřejněný údaj k 31. 3. 2011 činí 1 404,4 mld. Kč („Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia – březen 2011“, adresa Státní dluh).

K dispozici jsou též přehledy držitelů státního dluhu („Central Government Debt by Type of Holder“).

Údaje ke konci března budou zveřejněny dne 15. června 2011.

Neobchodovatelný dluh k 31. 3. 2011 činil 67,1 mld. Kč a byl tvořen půjčkami od Evropské investiční banky ve výši 66,8 mld. Kč a směnkami pro úhradu účasti u Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj ve výši 0,3 mld. Kč.

Obchodovatelný dluh k 31. 3. 2011 činil 1 337,3 mld. Kč. Podrobnější členění podle jednotlivých skupin investorů je k dispozici na webových stránkách MF („podle typu držitele“), adresa Dluhová statistika).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář