CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Konkrétně Vás žádáme o poskytnutí informací k následujícím dotazům:

 1. Jaké jsou celkové příjmy z prodeje kolkových známek orgány státní správy? Jaká část z těchto příjmů připadá na jednotlivé orgány státní správy? (Pokud nejsou příjmy evidovány dle jednotlivých orgánů státní správy, postačí souhrnný údaj vždy pro všechny orgány podřízené jednotlivým ústředním orgánům státní správy ve smyslu zákona č. 2/1969 Sb.)
 2. Jaké jsou celkové přímy z prodeje kolkových známek orgány územní samosprávy dosažené při výkonu činnosti v rámci samostatné působnosti? Jaké část z těchto příjmů připadá na jednotlivé kraje?
 3. Jaké jsou celkové příjmy z prodeje kolkových známek orgány územní samosprávy dosažené při výkonu činnosti v rámci přenesené působnosti? Jaká část z těchto příjmů připadá na jednotlivé kraje?
 4. Jaké jsou celkové příjmy z prodeje kolkových známek právnickými osobami vykonávajícími státní správu?
 5. Jaké jsou celkové náklady na výrobu, distribuci a prodej kolkových známek orgány státní správy? Jaká část z těchto nákladů připadá na jednotlivé orgány státní správy? (Pokud nejsou náklady evidovány dle jednotlivých orgánů státní správy, postačí souhrnný údaj vždy pro všechny orgány podřízené jednotlivým ústředním orgánům státní správy ve smyslu zákona č. 2/1969 Sb.)
 6. Jaké jsou celkové náklady na výrobu, distribuci a prodej kolkových známek vynaložené orgány územní samosprávy v souvislosti s výkonem činnosti v rámci samostatné působnosti?  Jaká část z těchto nákladů připadá na jednotlivé kraje?
 7. Jaké jsou celkové náklady na výrobu distribuci a prodej kolkových známek vynaložené orgány územní samosprávy v souvislosti s výkonem činnosti v rámci přenesené působnosti? Jaké část z těchto nákladů připadá na jednotlivé kraje?
 8. Jaké jsou celkové náklady na výrobu distribuci a prodej kolkových známek vynaložené právnickými osobami vykonávajícími státní správu?

O poskytnutí výše uvedených informací Vás žádáme v členění dle kalendářních let, a to nejméně za dva roky zpětně (tj. za kalendářní roky 2009 a 2010).

Rovněž Vás žádáme o odhad vývoje výše popsaných ukazatelů, tj. celkových příjmů a celkových nákladů, v kalendářním roce 2011  případně 2012.

Odpověď:

Ministerstvu financí byla dne 30.6.2011 doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci příjmů z prodeje kolkových známek a nákladů na výrobu, distribuci a prodej těchto kolkových známek.

V dané věci Vám Ministerstvo financí sděluje následuiící:

Výrobu kolkových známek zabezpečuje v rámci své kompetence Ministerstvo financí.

Distribuci a prodej kolkových známek obstarává na základě komisionářské smlouvy uzavřené s Českou republikou - Ministerstvem financí Česká pošta, s.p. (dále jen "ČP"). Jednotliví správci poplatků taktéž vykonávající prodej kolkových známek, tzn. orgány státní správy, územní samosprávné celky a právnické osoby vykonávající státní správu, si kolkové známky k danému účelu obstarávají na pobočkách ČP stejným způsobem jako osoby soukromého práva.

Vzhledem k výše uvedenému má Ministerstvo financí k dispozici pouze informace vztahující se k příjmům z prodeje kolkových známek prostřednictvím ČP a k nákladům jejich výroby, distribuce a prodeje. Žádná jiná komplexní evidence prodeje kolkových známek se nevede.

S ohledem na výše uvedené Vám poskytujeme dostupnou část Vámi požadovaných informací:

ad 1) Příjmy z prodeje kolkových známek a náklady na výrobu, distribuci a prodej těchto kolkových známek v posledních dvou kalendářních letech a příjmy z prodeje inkasované během prvních pěti měsíců roku 2011:

rok 2009

 • hrubá tržba - 1 436 150 331,41 Kč
 • DPH - 17 802 499,30 Kč
 • 6,5% provize ČP za distribuci a prodej - 93 349 771,54 Kč
 • čistý příjem státního rozpočtu - 1 324 998 060,57 Kč
 • náklady na výrobu -  428 000,-Kč
 • distribuce a prodej zahrnuty v 6,5% provizi ČP

rok 2010

 • hrubá tržba - 1 271 134 030,84 Kč
 • DPH - 16 493 781,53 Kč
 • 6,5% provize ČP za distribuci a prodej - 82 623 712,-  Kč
 • Náklady na výrobu - 1 152 000,-  Kč
 • Distribuce a prodej zahrnuty v 6,5% provize ČP

 

Rok 2011 (k 31.5.2011)

 • Hrubá tržba - 548 751 117,41 Kč
 • DPH - 7 538 274,68 Kč
 • 6,5% provize ČP za distribuci a prodej - 35 575 205,94 Kč
 • Čistý příjem státního rozpočtu - 505 637 636,79 Kč

ad 2) Odhad vývoje celkových příjmů a nákladů v kalendářních letech 2011, 2012:

 • Příjmy:
  • Rok 2011 – čistý příjem státního rozpočtu  1 300 000 000,0 Kč
  • Rok 2012 – čistý příjem státního rozpočtu  1 400 000 000,- Kč

Pozn. Skutečnou poptávku po kolkových známkách je velmi obtížné předem odhadnout

 • Náklady:
  • Vzhledem k nabytí účinnosti nové vyhlášky Ministerstva financí č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách, ve znění pozdějších předpisů, podle které dnem 31. 12. 2011 pozbývají platnosti staré kolkové známky probíhá v současné době výroba nových kolkových známek a jejich celková výměna. Odhadované náklady, v nichž je zahrnuto i vytvoření původních grafických návrhů a zapracovaní ochranných prvků, činí cca 10 000 000,- Kč. Výrobní náklady na běžné doplňování kolkových známek v dalších kalendářních letech se odhadují v souladu s dosavadní zkušeností do 1 500 000,- Kč ročně.
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.