CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

  1. Co lze pokládat za "rozpočtová opatření, která nemění závazné ukazatele původně schváleného rozpočtu", které může provádět starosta obce (rada obce) bez schválení zastupitelstva obce?
  2. Co znamená přesouvání finančních prostředků "v rámci paragrafu"? Je tento postup případem rozpočtového opatření, která nemění závazné ukazatele původně schváleného rozpočtu?
  3. Pokud existuje metodika obsahující odpovědi na mé otázky, kde bych ji našla? (Na stránkách Ministerstva financí ČR se mi ji najít nepodařilo.)

Odpověď:

K problematice rozpočtových opatření a jejich schvalování orgány obce vydalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem financí stanovisko č. 4/2011, které zasíláme v příloze.

Všechny změny v rozpočtu se provádějí tzv. rozpočtovým opatřením. Tak se nazývá činnost orgánu oprávněného k uskutečnění změny, při které se zjistí dopad změny na rozpočet a promítne se do čísel jeho funkčního členění až na paragrafy a jeho druhového členění až do položek rozpočtové skladby. Všechny tyto změny se podle jejich postupného časového provedení musí sledovat ve zvláštní pro ten účel založené operativní evidenci. V ní se uvádí podle orgánů, které změny uskutečnily, jejich časová platnost a změny hodnot rozpočtu dosud platného a hodnot nově přijatých v členění podle podrobné rozpočtové skladby.

Může jít o vzájemně kompenzovatelné změny

  • uvnitř celkových příjmů, kdy některá příjmová položka vzroste o stejnou částku, o kterou se jiná příjmová položka snížila,
  • nebo uvnitř celkových výdajů, kdy se obdobně navzájem o stejnou částku ovlivnily rozpočtované výdaje (např. položka na dodavatelskou údržbu služebního auta se nahradila položkou nákup náhradních dílů a dalšími výdaji, jestliže se daná oprava uskutečnila ve vlastní režii).

Častěji však dochází k tomu, že se změny nedají zcela kompenzovat, že při nich dochází ke změně celkových příjmů nebo výdajů. Proto při přírůstku příjmů se zpravidla o ně zvýší výdajový rozpočet a naopak se musí při jejich poklesu snížit objem rozpočtových výdajů. Protože se přitom schválené saldo příjmů a výdajů rozpočtovým opatřením mění, dochází ke změně v objemu schváleného rozpočtu. To je významné zvlášť tehdy, má-li dojít k vázání rozpočtovaných  výdajů v důsledku snížení příjmů, aby nevznikl schodkový rozpočet.

Pokud jde o přesouvání finančních prostředků „v rámci paragrafu“ , jedná se zřejmě o případ, kdy zastupitelstvo obce schválí závazný ukazatel, kdy je stanoven objem finančních prostředků na konkrétním paragrafu rozpočtové skladby bez konkrétních objemů na položkách. V takovém případě může rada obce provádět změny na položkách bez toho, aby došlo ke změně celkového objemu rozpočtu schváleného zastupitelstvem na paragrafu. Přitom se nejedná o změnu rozpočtu a neprovádí se rozpočtové opatření.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.