CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo dne 1. července 2011 datovou schránkou doručeno podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen”ZSPI”). Společnost je vlastníkem pozemku p.č. 1836/13, o výměře 48672 m2, druh pozemku ostatní plocha, nacházející se v k.ú. Štýřice 610186, zapsaném na LV č. 2755, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město (dále jen jako „Pozemek“).

Žadateli bylo oznámeno, že ohledně výše uvedeného pozemku je u Pozemkového úřadu Brno vedeno pod č.j. 3239/92 řízení o restitučním nároku dle zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění (dále jen jako „Řízení o restitučním nároku“).

Žádatel se obrací na Ministerstvo financí s žádostí o poskytnutí informací, zda byly vyplaceny finančních náhrady či odškodnění.(dále jen jako „Požadovaná informace“).

Odpověď:

K Vaší žádosti ze dne 1. 7. 2011, kterou požadujete informaci, zda za pozemkové parcely původně v kat. úz. Bohunice (parc.č. 702, 705, 710, 723, 724, 727, 728, 731, 739, 740, 746, 750, 753, 754, 755, 759, 760 a 764), které byly podle Vaší informace sloučeny do nynější parc.č. 1836/13 v kat. úz. Štýřice, sdělujeme, že ani za tyto pozemky nebyla Ministerstvem financí podle zák. č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd a ani podle zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, Bettině Stapleton, Thomasi Karenovi, Bertě Schmidtové a Trustu Felixe Kohna, poskytnuta jakákoli náhrada.

V ostatním odkazujeme na naše vyjádření ze dne 12.5.2011 čj. 44/47511/2011

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.