CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Kdo je zadavatelem a kdo je ideovým autorem projektu Státní pokladna?

Odpověď:

Záměr vybudovat Státní pokladnu je schválen usnesením vlády České republiky č. 169 ze dne 9. února 2005. Zadavatelem výběrového řízení na dodávku Integrovaného informačního systému Státní pokladny (dále IISSP) je Ministerstvo financí.

Dotaz:

S kým byla smlouva uzavřena, včetně subdovvatelů, přesný výčet, včetně kontaktů.

Odpověď:

Smlouva o dodávce IISSP a souvisejících služeb byla uzavřena dne 22. prosince 2008 mezi Ministerstvem financí a IBM Česká republika, spol. s r.o., ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, podle § 46 a následně zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s výsledky otevřeného výběrového řízení na dodávku „Integrovaného informačního systému Státní pokladny“ podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Ministerstva financí č.j.: 235/47 409/2008.
Subdodavatelé:

  • SAP ČR, spol. s r.o.
  • HEWLETT-PACKARD, s.r.o.
  • Logica Czech Republic s.r.o.

Dotaz:

Jaké je přesné znění smlouvy?

Odpověď:

Smluvní dokumentaci v částech, které neobsahují údaje podléhající obchodnímu tajemství, lze po předchozí domluvě prostudovat v prostorách Ministerstva financí.

Dotaz:

Kolikrát byla smlouva doplňována nebo měněna?

Odpověď:

Smlouva má celkem 6 dodatků.

Dotaz:

Kdy došlo ke změně naposledy?

Odpověď:

Dodatek č. 6 byl uzavřen dne 3. 2. 2011.

Dotaz:

Kdo je za úspěšné dokončení projektu dnes (tedy 19.2.2011) osobně odpovědný?

Odpověď:

Smlouva, včetně dodatků, je za Ministerstvo financí podepsána ministrem financí. Věcné zadání je v kompetenci náměstka ministra financí Ing. Jana Gregora a vedení projektu implementace Integrovaného informačního systému Státní pokladny je v kompetenci náměstka ministra financí Mgr. Zdeňka Zajíčka.

Dotaz:

Kdo je osobně zodpovědný za správnost zadání a výši nákladů?

Odpověď:

Zadávací dokumentace byla schválena ministrem financí v červnu 2008. Financování projektu Státní pokladny je zajištěno v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku.

Dotaz:

Je projekt určený též pro přímou kontrolu veřejných financí občany?

Odpověď:

Ne.

Dotaz:

Budou moci občané skrze systém nahlížet na finanční toky?

Odpověď:

Vybrané účetní a finančí ukazatele rozpočtových kapitol, příspěvkových organizací a organičních složek státu jsou součástí jednoho z modulu IISSP, konkrétně Centrálního systému účetních informací státu. Tyto údaje jsou veřejněp řístupné na webových stránkách Ministerstva financí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.