CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

  1. Zda byla u MF ve smyslu § 30 odst. 1) KZ podána žádost o stanovisko k uzavření smlouvy na pronájem a provozování vodohospodářské infrastruktury Vodovodu Pomoraví na okrese Olomouc v obcích Bílsko, Cholina, Loučany, Loučka, Náměšť na Hané, Nové Dvory, Luběnice, Olbramice, Senice na Hané, Odrlice, Cakov, Senička, Těšetice, Rataje, Vojnice, Ústín, Vílémov mezi svazkem obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IČ: 479 21 129, se sídlem Kostelec na Hané, Okružní 880, PSČ 798 41 a obchodní společností INST A CZ s.r.o., IČ: 253 74311, se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1142/42, PSČ 772 00, společnost zapsaná v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15855.
  2. Zda byla u MF ve smyslu § 30 odst. 1) KZ podána žádost o stanovisko k uzavření smlouvy na provozování vodovodu v části Slavonín - Nemilany mezi svazkem obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IČ: 479 21 129, se sídlem Kostelec na Hané, Okružní 880, PSČ 798 41 a obchodní společností INSTA CZ s.r.o., IČ: 253 74311, se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1142/42, PSČ 772 00, společnost zapsaná v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15855.
  3. Zda byla u MF ve smyslu § 30 odst. 1) KZ podána jakákoli žádost o stanovisko k uzavření jakékoli smlouvy mezi svazkem obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IČ: 479 21 129, se sídlem Kostelec na Hané, Okružní 880, PSČ 798 41 a obchodní společností INST A CZ s.r.o., IČ: 253 74311, se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1142/42, PSČ 772 00, společnost zapsaná v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15855.
  4. Pokud byla žádost podle písmo a), b) a/nebo c) podána, kdo tuto žádost MF předložil, tzn. kdo byl označen jako žadatel.
  5. Pokud byla žádost podle písmo a), b) a/nebo c) podána, jak byla tato žádost MF posouzena.

Odpověď:

K Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu   k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla doručena Ministerstvu financí dne 4.4.2011, sděluji:

Ministerstvu financí nebyla v období od nabytí účinnosti zákona č.139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), doručena žádná žádost o stanovisko ve smyslu §  30 koncesního zákona, která by se týkala uzavření jakékoli smlouvy svazkem obcí Vodovod Pomoraví. Odpověď na Vaše otázky označené písmeny a) až c) tedy zní: žádná žádost splňující uvedené charakteristiky nebyla podána. Odpověď na navazující otázky označené písmeny d) a e), kdo žádost předložil a jak byla posouzena, je v důsledku uvedeného bezpředmětná.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.