CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Prosím o poskytnutí informací o finančních tocích z vašeho ministerstva směrem k NNO - Hnutí Duha a jejím pobočkám v letech 2000 - 2011 (dosud).

Odpověď:

K tomu Vám sdělujeme, že Ministerstvo financí o.s. DUHA žádné finanční prostředky v letech 2000 – 2011 neposkytlo. Doplňujeme, že finanční prostředky pro výše uvedené občanské sdružení jsou ze státního rozpočtu poskytovány v rámci dotačních titulů jiných resortů, zejména Ministerstva životního prostředí, Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva kultury.

Údaje o poskytnutých částkách za rozpočtové roky 1999 až 2010 (k 30. 6. 2010) obsahuje informační systém CEDR – Centrální evidence dotací z rozpočtu, dostupný z internetových stránek Ministerstva financí – www.mfcr.cz.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář