CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

K jednotlivým dotazům Vám sděluji následující:

Dotaz:

1) Zadalo Ministerstvo financí v roce 2010 provedení auditu fungování dozorčích rad v akciových společnostech, v nichž má stát majetkovou účast? Byl tento audit proveden?

Odpověď:

Ano, zadalo. Audit byl proveden.

Dotaz:

2) Pokud byl audit, uvedený v otázce č. 1, proveden, žádám o zaslání výsledků tohoto auditu,včetně všechjeho příloh, které se vztahují k dozorčí radě společnosti ČEPS, a. s.

Odpověď:

Audit je přiložen.

Dotaz:

3) Pokud byl audit, uvedený v otázce č. 1, proveden, žádám o zaslání výsledků tohoto auditu, včetně všechjeho příloh, které se vztahují k dozorčí radě společnosti České dráhy, a. s.

Odpověď:

Audit je přiložen.

Dotaz:

4) Pokud byl audit, uvedený v otázce č. 1, proveden, žádám o zaslání výsledků tohoto auditu,včetně všechjeho příloh, které se vztahují k dozorčí radě společnosti České aerolinie, a.s.

Odpověď:

Audit je přiložen.

Dotaz:

5) Pokud byl audit, uvedený v otázce č. 1, proveden, žádám o zaslání výsledků tohoto auditu,včetně všech jeho příloh, které se vztahují k dozorčí radě společnosti ČEZ, a. s.

Odpověď:

Audit je přiložen.

Dotaz:

6) Pokud byl audit, uvedený v otázce č. 1, proveden, žádám o zaslání výsledků tohoto auditu, včetně všechjeho příloh, které se vztahují k dozorčí radě společnosti ČD Cargo, a. s.

Odpověď:

Audit je přiložen.

Dotaz:

7) Pokusilo se Ministerstvo financí zavést nová pravidla odměňování členů dozorčích rad akciových společností s majetkovou účastí státu v těchto společnostech např. v rámci jednání řádných a/nebo mimořádných valných hromad těchto společností? Pokud ano, v jakých akciových společnostech s majetkovou účastí státu byla tato nová pravidla odměňování členů dozorčích rad zavedena?

Odpověď:

Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních podnikli a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem ", dále jen "Zásady" byly vládou přijaty Usnesením vlády č. 159 v únoru 2010. MF ČR dále provedlo kontrolu stanov příslušných společností a připravilo návrh jejich úprav resp. doplnění tak, aby byly v souladu se Zásadami. Ve společnostech, kde je MF ČR jediným akcionářem (ČEPRO, a.s., MERO ČR, a.s., Letiště Praha, a.s.) byly tyto úpravy stanov realizovány k 30.6.2010 rozhodnutím jediného akcionáře učiněným v působnosti valné hromady formou notářského zápisu. Ve společnostech, kde se koná valná hromada, byla na řádných valných hromadách konaných v červnu 2010 (ČEZ, a.s., ČSA a.s.) schválena obdobná změna stanov.

Dotaz:

8) Existuje koncepční dokument, který by stanovil zásady odměňování členů dozorčích rad akciových společností s majetkovou účastí státu? Pokud ano, žádám o zaslání kopie tohoto dokumentu.

Odpověď:

Ano existuje, kopie Usnesení vlády č. 159 ze dne 22.2.2010 včetně Přílohy je přiložena.

Dotaz:

9) Zadalo Ministerstvo financí provedení auditu fungování dozorčí rady ve státním podniku Lesy České republiky, s. p.? Pokud ano, žádám o zaslání výsledků tohoto auditu, včetně všech jeho příloh.

Odpověď:

Ano, audit je přiložen.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.