CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

  1. Zda byly poskytnuty vaším ministerstvem či jinou jeho podřízenou organizací finanční prostředky ze státního rozpočtu či jiná podpora (např. z rozpočtu EU) společnostem RPG Byty s.r.o., RPG RE Commercial, s.r.o.,  RPG RE Land, s.r.o., RPG RE Assets, s.r.o., RPG RE Management, s.r.o.
  2. Pokud byly poskytnuty peněžní prostředky výše uvedeným firmám, uveďte prosím výši těchto prostředků a účel a datum jejich poskytnutí.

Odpověď:

V reakci na Vaši žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytnutí podpory společnostem RPG Byty, s.r.o., RPG RE Commercial, s.r.o., RPG RE Land, s.r.o. a RPG RE Management, s.r.o., zaslanou na Ministerstvo financí dne 19. února 2011 si Vám dovoluji zaslat seznam všech projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie (dále jen "SF EU"), jejichž žadateli jsou jmenované společnosti.
 
V této souvislosti si dovolím upřesnit, že projekty spolufinancované ze SF EU jsou současně spolufinancovány i ze státního rozpočtu, více viz informace v příloze.
 
V případě možností poskytnutí podpory v rámci národních programů doporučuji obrátit se na správce příslušných kapitol státního rozpočtu tj. např. Ministerstvo pro mísntí rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí apod., která poskytují podporu v oblastech, ve kterých jmenované společnosti podnikají, protože v případě národních dotačních titulů Ministerstvo financí nedisponuje Vámi požadovanými informacemi.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář